Opakovaná verejná súťaž na nájom Májekovej chaty

Klub slovenských turistov odbor Ružomberok zastúpený Ing. Dušanom Mišíkom, ako vlastník Májekovej chaty vyhlasuje


opakovanú verejnú súťaž na nájom Májekovej chaty

Podrobnosti nájdete v priloženom dokumente.
Ċ
Vladimir Riha,
28. 11. 2018, 1:43
Comments