Členské známky za rok 2018

V tomto roku je súčasťou členskej známky je aj poistenie, Je potrebné, aby každý člen aktualizoval svoje údaje (dátum narodenia, bydlisko a číslo preukazu) prostredníctvom e-mailu maha.gam@zmail.sk , alebo telefonicky 0908 943658.

 Výška schváleného členského (zostáva ako v roku 2017) :

  • základný 10 € vrátane poistenia,
  • študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) a dôchodcovia (od 62 do 69 rokov) 6 € vrátane poistenia,
  • deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP 4 € vrátane poistenia,
  • čestný člen KST 0 €, poistné zaplatí KST

 Mária Hatňanková

Comments