Členské známky za rok 2020

V tomto roku je súčasťou členskej známky je aj poistenie, Je potrebné, aby každý člen aktualizoval svoje údaje (dátum narodenia, bydlisko a číslo preukazu) prostredníctvom e-mailu maha.gam@zmail.sk , alebo telefonicky 0908 943658.

 Výška schváleného členského :

  • základný 11 € vrátane poistenia,
  • študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) a dôchodcovia (od 62 do 69 rokov) 7 € vrátane poistenia,
  • deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP 5 € vrátane poistenia,
  • čestný člen KST 0 €, poistné zaplatí KST Ústredie, známka v hodnote 5 .

 Mária Hatňanková

Ċ
Vladimir Riha,
26. 2. 2019, 11:48
Comments