Pokyny pre záujemcov o činnosť KST Ružomberok

V programe uvedené vychádzky a túry sú prístupné všetkým záujemcom o turistiku, aj keď nie sú našimi členmi nášho klubu. 

Presný dátum túry, miesto zrazu, odchod vlaku či autobusu, predpokladaný čas návratu a spresnenie mena vedúceho je pravidelne pred každou túrou zasielané na mailovú adresu členom klubu a základné údaje sú zverejnené v kalendári akcií na internetovej stránke mesta Ružomberok - www.ruzomberok.sk

Na určené miesto zrazu sa dostavte včas, na trase dbajte na pokyny vedúceho, na chatách a táboriskách dodržiavajte nočný pokoj a poriadok. Pri pohybe v chránených prírodných územiach dodržiavajte platné zákony a nariadenia.
Ċ
Vladimir Riha,
26. 2. 2019, 11:43
Comments