Výška poplatku za členské známky KST 2021 a spôsob platenia

uverejnené 17. 1. 2021, 23:56 používateľom Vladimir Riha   [ aktualizované 17. 1. 2021, 23:57 ]
Výška členského KST v roku 2021 ostáva nezmenená:

 základný 11 €, vrátane poistenia,
 študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) a
dôchodcovia (od 62 do 69 rokov) 7 €, vrátane poistenia,
 deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP 5 €, vrátane
poistenia,

Podrobnosti sú uvedené v priloženom dokumente
Ċ
Vladimir Riha,
17. 1. 2021, 23:56
Comments