Výročná členská schôdza

uverejnené 5. 2. 2020, 1:34 používateľom KST Ruzomberok   [ aktualizované 5. 2. 2020, 1:51 ]
 KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV RUŽOMBEROK 

Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 17.2.2020 (pondelok) o 16:00 hod. v jedálni ZŠ Zarevúca 18, Ružomberok 

Program : 
1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 
3. Správa o činnosti za rok 2019 
4. Kontrola úloh z uznesenia minulej VČS 
5. Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 
6. Návrh plánu činnosti na rok 2020 „Poďte s nami“ 
7. Správa revíznej komisie za rok 2018 
8. Informácia o prevádzke Májekovej chaty 
9. Predstavenie kandidátov, stanovenie spôsobu voľby, diskusia k voľbám 
10. Voľby členov výboru a revíznej komisie 
11. Ocenenie členov a jubilantov 
12. Diskusia 
13. Vyhlásenie výsledkov volieb 
14. Uznesenie 
15. Záver 

Oznam pre členov: 

* Výška členských príspevkov vrátane poistenia pre rok 2020 schválená ústredím: 
- deti a mládež do 15 rokov 5,00 €, 
- dôchodcovia 70 rokov a viac, ZŤP 5,00 €, 
- študenti (okrem externistov) a dôchodcovia od 62 do 69 rokov 7,00 €, 
- základný členský príspevok (ostatní) 11,00 €. 

* Pred výročnou schôdzou od 15:30 hod. bude prevedený výber členských príspevkov (posledný termín). Členské známky budú doručené po zakúpení Regionálnou radou KST Liptov a odovzdané členom najneskôr v priebehu mesiaca marec 2020. Členské známky za rok 2019 platia do konca marca 2020. 
* Členské príspevky je potrebné zaplatiť najneskôr do 17.2.2020 v hotovosti členke výboru KST Ružomberok M.Hatňankovej alebo prevodom na účet SK04 0900 0000 0000 5672 3494. 
* Upozorňujeme členov, ktorí do uvedeného termínu neuhradia členské na rok 2020, že im nebude známka objednaná a v prípade doobjednania známok v neskoršom termíne (najbližší možný termín objednávania zámok je september 2020) nie je zaručená platnosť poistenia od 1.4.2020. 


Ostávam s pozdravom 
Ing. Dušan M I Š Í K 
predseda výboru 
Ċ
KST Ruzomberok,
5. 2. 2020, 1:35
Ċ
KST Ruzomberok,
5. 2. 2020, 1:35
Comments