Chodník Podsuchá – Brankovský vodopád od 19.11. uzavretý

uverejnené 19. 11. 2020, 12:28 používateľom Vladimir Riha

Mestské lesy, spol. s. r. o. Vám oznamujú, že turistický chodník Podsuchá – Brankovský vodopád bude od 19. 11. 2020 do odvolania uzatvorený z dôvodu ťažby dreva – len v počas pracovných dní. Ťažba sa vykonáva na základe Nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. § 48-54 Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesa v chránených vtáčích územiach – v hniezdnych lokalitách vtákov na zlepšenie biotopov.

Upozornenie dáme 19. 11.  ráno na turistické pútače na Podsuchej a aj na začiatku cyklotrasy a osadíme aj informačné tabule o zákaze. Prosíme Vás, aby ste aj po Vašej linke túto skutočnosť oznámili turistickej verejnosti.

Žiadame o dodržiavanie zákazu a ďakujeme za porozumenie.

 Ing. Jozef Halama

+421 905 268 612

Mestské lesy, spol. s. r. o.

Comments