Mládežnícka turistika TOM

        Mládež organizovaná v našom klube má možnosť zapojiť sa do činnosti turistického oddiel mládeže (TOM), ktorý pracuje pod názvom II.TOM Rýchla rota“ a združuje predovšetkým školopovinné deti.
Stručný popis programovej náplne a činnosti nášho TOMu:
-    Schádzame v piatok o 15,00 hod. v klubovni KST Ružomberok, Námestie slobody 8 (zvoniť TEXING PREST).
-    Väčšinou v nedeľu chodíme na turistické túry primeranej náročnosti (pešie, cyklo, na bežkách). Výber a konanie túry je prispôsobené konkrétnemu počasiu, kondícii TOMíkov, vlastníctvom a stupňom ovládania jednotlivých prepravných prostriedkov.
-    Aktívni TOMíci majú možnosť sa zúčastniť zimného (3 dni) a letného (1 týždeň) turistického zrazu.
-    Doplnkovou činnosťou je v jarných mesiacoch účasť na postupových pretekoch turistickej zdatnosti.
Kontakt:   Ing. Dušan Mišík, 0905 297 685 - vedúci turistického oddielu mládeže

Aktuálne informácie: 
Posledná akcia

Video YouTube

ą
IMG_3325.JPG
(1370k)
Dušan Mišík,
22. 2. 2016, 9:50
Comments