Kontakt

KST odbor Ružomberok, Moyzesova 12, Ružomberok

Poštová adresa: Námestie slobody  1474/8, 034 01 Ružomberok

Adresa webovej stránky: www.kstrk.skMôžete nás kontaktovať aj prostredníctvom online formulára:

Buďte informovaný


Namestie slobody 1474/8, Ruzomberok
Comments