2% pre Odbor Klubu slovenských turistov Ružomberok

Darujte 2% zo svojich odvedených daní pre náš klub.

Vážení priatelia turistiky, prírody a životného prostredia, vážení členovia klubu a jeho priaznivci,

aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, aby časť zo svojich daní v rozsahu 2%, ktoré ste odviedli štátu za rok 2016, bola určená v prospech niektorej z neziskových organizácií. My členovia klubu budeme veľmi potešení, ak sa Vy, alebo Vaši blízki rozhodnú prispieť 2% z už odvedených daní nášmu združeniu. Za takéto dobré rozhodnutie Vám vopred ďakujeme. Taktiež, ak máte dobré osobné kontakty na podnikateľov, alebo firmy vo Vašom okolí, prosíme Vás, oslovte ich. V prípade pozitívneho rozhodnutia darcu, stačí mu poskytnúť naše identifikačné údaje.
Veríme, že využijeme každú možnosť na nadviazanie dobrej spolupráce a získame tým podporovateľov pre rozvoj turistiky a pre zlepšovanie životného prostredia, v ktorom žijeme ( odstraňovanie čiernych skládok, obnova, oprava a údržba turistického značenia, čistenie trás od vegetácie, proti erózne opatrenia, odvodňovanie, spevňovanie a iné úpravy trás, obnova, oprava a budovanie sekundárnej infraštruktúry - odpočívadlá, prístrešky, informačné a mapové panely ).
Veríme, že sa nám spoločne podarí realizovať zámery na zefektívnenie využívania voľného času detí a zlepšenie životného prostredia okolo nás.

Naše identifikačné údaje:

Obchodné meno: Klub slovenských turistov odbor Ružomberok
Sídlo: Štefana Moyzesa 12, 03401 Ružomberok
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 00592226


Zamestnanec - fyzická osoba : Vypísané tlačivo môžte doručiť nám ( Nám Slobody 8, Ing. Mišík ), alebo priamo miestne príslušnému daňovému úradu. K vyhláseniu je potrebné pripojiť Potvrdenie o zaplatenej dani, ktoré vám odovzdá zamestnávateľ. Zamestnanec môže vyhlásenie o poukázaní 2% doručiť daňovému úradu do 30.4.2017 !

Právnické osoby - môžu darovať percentá ( 1,5 % ) prostredníctvom formulára, ktorý je súčasťou daňového priznania. Daňové priznanie je nutné odovzdať Daňovému úradu do 31.3.2017 !

31.03.2017 - je tiež posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Viac informácií o poukazovaní 2%, súvisiacu legislatívu, register poberateľov, tlačivá a pod. možete získať na ROZHODNI.SK :-) .


 

             Vyhlásenie k 2% podávané v roku 2017


ĉ
KST Ruzomberok,
25. 2. 2017, 0:51
Ċ
KST Ruzomberok,
25. 2. 2017, 0:52
ċ
KST Ruzomberok,
25. 2. 2017, 0:49
Ċ
KST Ruzomberok,
25. 2. 2017, 0:52
Comments