2% pre Klub slovenských turistov Ružomberok

Darujte 2% zo svojich odvedených daní pre náš klub. 

Vážení priatelia turistiky, prírody a životného prostredia, vážené členky a členovia klubu a jeho sympatizanti, aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, aby časť zo svojich daní v rozsahu 2%, ktoré ste odviedli štátu za rok 2019, bola určená v prospech niektorej z neziskových organizácií. 

My, členovia klubu, budeme veľmi potešení, ak sa Vy, alebo Vaši blízki rozhodnú prispieť 2% z už odvedených daní nášmu združeniu. Za takéto dobré rozhodnutie Vám vopred ďakujeme. 

Taktiež, ak máte dobré osobné kontakty na podnikateľov, alebo firmy vo Vašom okolí, prosíme Vás, oslovte ich. V prípade pozitívneho rozhodnutia darcu, stačí mu poskytnúť naše identifikačné údaje. 

Veríme, že využijeme každú možnosť na nadviazanie dobrej spolupráce a získame tým podporovateľov pre rozvoj turistiky a pre zlepšovanie životného prostredia, v ktorom žijeme (odstraňovanie čiernych skládok, obnova, oprava a údržba turistického značenia, čistenie trás od vegetácie, proti erózne opatrenia, odvodňovanie, spevňovanie a iné úpravy trás, obnova, oprava a budovanie sekundárnej infraštruktúry - odpočívadlá, prístrešky, informačné a mapové panely). 

Veríme, že sa nám spoločne podarí realizovať zámery na zefektívnenie využívania voľného času detí a zlepšenie životného prostredia okolo nás. 

Naše identifikačné údaje: 

Obchodné meno: Klub slovenských turistov Ružomberok 
Sídlo: Májekova chata 3800, Malinô Brdo, 03401 Ružomberok 
Právna forma: Občianske združenie 
IČO: 00592226 

Zamestnanec - fyzická osoba : Vypísané tlačivo môžete doručiť nám (Námestie slobody 8, Ing. D.Mišík), alebo priamo miestne príslušnému daňovému úradu. K vyhláseniu je potrebné pripojiť „Potvrdenie o zaplatenej dani“, ktoré vám odovzdá zamestnávateľ. Zamestnanec môže vyhlásenie o poukázaní 2% doručiť daňovému úradu do 30.4.2020 !! 

Právnické osoby - môžu darovať percentá ( 1,5 % ) prostredníctvom formulára, ktorý je súčasťou daňového priznania. Daňové priznanie je nutné odovzdať Daňovému úradu do 31.3.2020 !! 

31.03.2020 - je tiež posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby - živnostníkov, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). 

Viac informácií o poukazovaní 2%, súvisiacu legislatívu, register poberateľov, tlačivá 
a pod. môžete získať na www.ROZHODNI.sk

Dopredu ďakujeme 

Výbor KST Ružomberok 

Ċ
KST Ruzomberok,
5. 2. 2020, 1:44
Ċ
KST Ruzomberok,
5. 2. 2020, 1:44
ĉ
KST Ruzomberok,
5. 2. 2020, 1:44
Ċ
KST Ruzomberok,
5. 2. 2020, 1:44
Comments